fbpx

Category Archives: 総合ニュース

Nhà hàng giảm giá mạnh mùa Corona

Cách đó không xa, một quán thịt nướng cũng rơi vào tình trạng khó khăn. “Lúc dịch mới xuất hiện cũng không vắng như bây giờ. Khách của chúng tôi chủ yếu là người Việt, mấy hôm nay người ta cũng ngại đến, nên vào thời điểm đông nhất cũng chưa lấp đủ một nửa […]

Nhà hàng giảm giá mạnh mùa Corona

Cách đó không xa, một quán thịt nướng cũng rơi vào tình trạng khó khăn. “Lúc dịch mới xuất hiện cũng không vắng như bây giờ. Khách của chúng tôi chủ yếu là người Việt, mấy hôm nay người ta cũng ngại đến, nên vào thời điểm đông nhất cũng chưa lấp đủ một nửa […]

Nhà hàng Hàn ở TP.HCM giảm 40% doanh số vì Covid-19

Cách đó không xa, một quán thịt nướng cũng rơi vào tình trạng khó khăn. “Lúc dịch mới xuất hiện cũng không vắng như bây giờ. Khách của chúng tôi chủ yếu là người Việt, mấy hôm nay người ta cũng ngại đến, nên vào thời điểm đông nhất cũng chưa lấp đủ một nửa […]